Het bestuur

Een terugblik werpend op de kaderdag, heeft ons geleerd dat, wil je de communicatie tussen bestuursorganen zo optimaal mogelijk hebben, dan zou je zoiets meerdere keren moeten plannen dan we tot op heden van plan zijn. Een goeie communicatie is maar alles tussen de Regionale Verenigingen, de Lotgenoten Contactpersonen, de Landelijke Vereniging en ga zo maar door. Zijn we met elkaar bezig onze Belangen goed te behartigen of lijkt het nog nergens op. Ondanks dat er die dag geen grote opkomst was (niet alle regio’s waren bijvoorbeeld vertegenwoordigd) kunnen we met de resultaten van de kaderdag wel degelijk wat doen.

Arm geamputeerde

Het feit dat we ons tegenwoordig in het algemeen geamputeerden (LVvG) noemen wil in dit geval zeggen dat we sinds kort ook de belangen van de handgeamputeerde gaan behartigen. Er bestaat naast onze Landelijke Vereniging ook de Stichting Belangengroep Hand-/armgeamputeerden en we willen meer met elkaar gaan samenwerken. Op de kaderdag waren Nijs Vogels en Mari Hellings bestuursleden van deze stichting aanwezig. Daar waren we erg blij mee. Ook zij we blij met de wederzijdse betrokkenheid die er tussen beide begin te groeien. Op de kaderdag werd zelfs door hen aangegeven het jammer te vinden dat zij een recente Regio – activiteit hadden gemist.

Natuurlijk zijn we als besturen bezig elkaar af te tasten, we moeten nog erg veel van elkaar te weten komen en moeten nog wat aan elkaar wennen; de kop is er wel af!

I.S.P.O.

ISPO staat voor International Society of Prostatics and Orthotics. Dit Instituut behartigt de belangen voor mensen met een Prothese of Orthese maar dan op wereld niveau. Voor ons als klein landje is het van het grootste belang dat we op het gebied van prothese / orthese ontwikkelingen over de grens kijken. Al vanaf het begin van oprichten van onze club hebben we contacten met ISPO en vooral met de personen die aan deze organisatie verbonden zijn. Zo houden we ons als LVvG scherp op het gebied van prothese ontwikkeling op wereld niveau. Als klein landje zijn we afhankelijk van prothese fabrikanten, zoals Otto Bock en Blatchford. Zij leveren ons de faciliteiten om te komen tot “quality for life”.

In hoger beroep

Hans Kranendonk is zoals iedereen in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen vernemen als medisch adviseur verbonden aan de LVvG. Hans houdt voor ons in z’n algemeenheid contact met de gezondheids- en verzekeringswereld. Dit gebied loopt van het voorschrijven, het verstrekken tot het weigeren van het gewenste hulpmiddel. In dat laatste geval komt Hans met de individueel behartigen van iemand in actie. Hij heeft (ook als voorzitter van de SLWB) veel mensen begeleid bij de procesgang met het verkrijgen van diverse producten en bijvoorbeeld de C-leg. In de meeste gevallen weet Hans Kranendonk dat proces ook te winnen. In een enkel geval zit het ook wel eens tegen. Er loopt nu een procedure in hoger beroep tegen een zorgverzekeraar, omdat in deze situatie onze adviseur voor het betreffende lid zijn afwijzing ongegrond vond. Het bestuur van de LVvG heeft ook besloten om dit proces financieel te ondersteunen. In de volgende nieuwsbrief zal Hans hier uitvoeriger op ingaan.

Bestuustaken LVvG

Het mag best wel eens worden gezegd dat het huidige LVvG bestuur “goed in het vel” zit. En daar bedoel ik dit mee…dat na een moeilijk periode ons bestuur z’n mannetje/vrouwtje staat en is voor zijn/haar taak berekend. Misschien dat dit door “buitenstaanders (niet LVvG-leden)” nog even (dit zal snel veranderen) anders wordt gezien, maar het bestuur heeft de intentie de LVvG bestuurstaken naar behoren uit te voeren. Er is een geweldige sfeer binnen de bestuurskring en daardoor kan het bestuur bergen verzetten. Ik ben daar persoonlijk erg blij mee.