Doel van de Landelijke Vereniging van Geamputeerden

Geamputeerden voor te lichten en te adviseren met betrekking tot hun rechten als zodanig en met betrekking tot problemen die verband houden met de amputatie en het gebruik van de prothese voor zover het ledematen betreft.

Het organiseren van contactbijeenkomsten voor geamputeerden.
Behulpzaam te zijn bij het instandhouden van regionale en/of plaatselijke groepen en/of verenigingen van geamputeerden.

Het behartigen van algemene belangen van prothesegebruikers/geamputeerden als zodanig bij:

  1. De overheid.
  2. De Gehandicaptenraad.
  3. De zorgverzekeraars.
  4. Instanties en/of personen, zoals medici en prothesebouwers die behulpzaam zijn op het terrein van amputaties en prothesebouw, en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.