Waarom is sporten zo belangrijk?deelnemers

(Aangepast) Sporten is voor mensen na een amputatie een mogelijkheid om er weer bovenop te komen om weer te geloven in eigen kunnen om zelfvertrouwen te krijgen. Het geeft mensen de mogelijkheid om te laten zien dat je weliswaar een beperking hebt, maar dat er aan de andere kant nog ongelooflijk veel dingen wel kunnen. Het is waard om daarvoor te knokken.

Opheffen van buitenspel

Hilversum, dinsdag 26 augustus 2017 Sporters met een handicap moeten dezelfde mogelijkheden hebben om te kunnen sporten als sporters zonder handicap. De hoge kosten voor sporthulpmiddelen maken dat sporters met een handicap veel te vaak buiten spel blijven. Een sportgebonden budget (SGB) maakt aan deze ongelijkheid een einde

Sporten vormt voor velen een aangenaam tijdverdrijf. Welke sport men kiest is een hoogst persoonlijke keuze. Dat geldt voor mensen met en zonder functiebeperking in gelijke mate. Iedereen kiest de sport die bij hem past. Toch is er een verschil. Sporters met een functiebeperking maken bij het sporten vaak gebruik van een hulpmiddel. Deze kosten komen boven op de kosten die de sport zelf met zich meebrengt. Kosten die voor rekening van de sporter komen. Alleen sportrolstoelen kunnen in het kader van de Wvg worden vergoed. Een gehandicapte die paard wil rijden zal de kosten van het aangepaste zadel echter zelf moeten dragen.

Stichting De Ombudsman en de NebasNsg zijn van mening dat deze ongelijkheid tussen sporters onjuist is. De financiėle drempel belemmert de participatie van de burger met een functiebeperking. Sporten moet gestimuleerd worden en voor mensen met een handicap mogen er geen extra financiėle belemmeringen bestaan ten opzichte van mensen zonder handicap. Een sportgebonden budget (SGB) heft de belemmeringen op. Het invoeren kan op eenvoudige wijze door af te spreken dat onder de Wvg-sportvoorzieningen alle sportvoorzieningen zijn begrepen. De hoogte van het (forfaitaire) SGB kan worden gerelateerd aan de gekozen sport en vormt een combinatie met de noodzakelijke sportmiddelen en de meerkosten van het vervoer dat het sporten met zich meebrengt.

In de notitie Opheffen van buitenspel geven Stichting De Ombudsman en NebasNsg argumenten om tot invoering van het SGB te komen.

Vereniging voor gehandicapte wintersporters

De VGW organiseert al vele jaren wintersportreizen voor lichamelijk gehandicapten.

Een sportieve instelling en de wil om te leren skiėn zijn het belangrijkste. Voor bijna iedere handicap is wel een oplossing om aangepast te kunnen skiėn. Zelfs als het gebruik van één of twee benen wordt gemist door bijvoorbeeld een dwarslaesie of amputatie en/of als de arm/handfunctie beperkt is.

De VGW heeft reizen voor aangepast staand skiėn en voor aangepast zittend skiėn.
Voor kinderen van 7 tot en met 15 jaar organiseren wij een kinderreis waar het de bedoeling is dat het gezin samen met het gezin op wintersportvakantie gaat. Daarnaast worden door de VGW skilessen in Nederland georganiseerd.

De skilessen worden zoveel mogelijk gegeven door mensen, die in een soortgelijke situatie als de deelnemer verkeren. In ieder geval wordt door de instructeurs gebruik gemaakt van hetzelfde materiaal. En onze instructeurs spreken allemaal Nederlands