Zorgverzekeraars jagen op fraudeurs

Zorg verzekeraars zitten mensen die sjoemelen met de cla­raties op de hielen. Vorig jaar werd in to taal voor 175 mil­joen euro aan fraude en onterech te de clar ties op ge spoord. Daar naast werd nog eens 800 mil joen euro aan vergoedingen af gewe zen, bijvoor beeld om dat de limiet al was bereikt of declaraties voor de twee de keer werden in gediend.

Zorg fraude is een doorn in het oog van verzekeraars. In ves­te ringen en extra maatregelen die zijn genomen om het be­drog tegen te gaan, zo als het in zetten van meer mensen, heb­ben ertoe ge leid dat er 167 mil joen euro aan onterecht inge­diende zorgnota’s boven water kwam. Hier bij moet bij voor­beeld worden ge dacht aan het in dienen van declaraties voor combinaties van verrichtingen die niet mogen en te hoge ta­rieden.

Geef een antwoord